Artiklen er lavet i samarbejde med den eller de virksomheder, der linkes til i denne artikel. Indlægget er altså betalt - det samme gælder eventuelle hyperlænker.

Flere danskere ønsker, at prisen sættes op på tobaksvarer. Andre mener, at det vil skabe problemer samt føre til øget stigmatisering blandt de personer, der allerede ryger.

Et flertal af vælgerne i alle partier ønsker at hæve afgiften på tobak. Der er dog alligevel en tvivl at spore. De høje afgifter kan nemlig risikere at styrke grænsehandelen i stedet for folkesundheden. Der er bare den store hæmsko, at vi endnu ikke ved, hvordan det vil påvirke danskerne.

Det er nu kun 16% af alle danskere, der er hverdagsrygere. Det er et væsentligt procentfald, hvilket er glædelig. Alligevel vil de fleste danskere gerne have, at denne procentdel daler endnu mere. Et af forslagene er, at man hæver afgifterne, så det bliver endnu dyrere at ryge.

Flertallet mener, at tobaksafgiften bør øges

Faktisk er det hele 59,2 pct., der mener, at tobaksafgiften bør blive sat op. Det skyldes ikke mindst, at tobak er den største dræber i samfundet. Hvert år er der således 13.600 mennesker der dør som følge af rygning. For at sætte det i perspektiv er det væsentligt at sammenligne med antallet af dræbte i trafikken, hvor tallet sidste år var 215. Dét er en forskel, der er til at tage og føle på. Alligevel er det ikke så nemt, som man skulle tro, blot at sætte prisen op.

Hvad med øget hjælp til rygestop?

At sikre rygerne bedre vilkår under og efter et rygestop er en anden løsning. Suppleres denne fremgangsmetode med øget forebyggelse, vil man kunne opnå bedre resultater i skikkelse af en mere tilfreds befolkning, hvor man ikke i samme grad stigmatiserer de borgere, der er afhængige af tobak, ved at sætte prisen op.

Forebyggelsen kunne eksempelvis ske ved hjælp af e-cigaretter. Ved du ikke, hvad en e-cigaret er, så klik her. Her er der dog også en problemstilling i forhold til den manglende forskning på området.

EFTERLAD ET SVAR